Bezpečné použití

Dovozová drogerie je stejně bezpečná jako drogerie pro tuzemský trh. Dbejte na použivání a skladování podle návodu na obale. Pokažde si pečlivě pročtete instrukce a že se jimi důkladně řídíte.

"A.I.S.E. spolupracuje s výrobci na vývoji následujících dobrovolných sloganů a symbolů, které naleznete na obalech/lahvích detergentů a čistících přípravků. Toto zaručuje, že všichni výrobci jsou schopni poskytnout jasné informace o bezpečném použití nad minimální zákonné požadavky. Tyto symboly jsou v současné době používány na mnoha produktech, které naleznete v obchodech napříč Evropou."

safe_icon_01.gif&w=&h=

Uchovávejte mimo dosah dětí.

safe_icon_02.gif&w=&h=

Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

Rinse_and_dry1.gif&w=&h=

Po použití si opláchněte ruce.

Sensitive_damaged1.gif&w=&h=

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Do_not-_ingest.gif&w=&h=

Nekonzumujte.

Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Do_not_change.gif&w=&h=

Výrobek přechovávejte v původním obalu.

Do_not_mix.gif&w=&h=

Nemíchejte s jinými výrobky.

Ventilate.gif&w=&h=

Po použití vyvětrejte místnost.

dry-hands.gif&w=&h=

Používejte se suchýma rukama.

close-lid.gif&w=&h=

Víčko důkladně zavřete.

close-bag.gif&w=&h=

Víčko důkladně zavřete.

do-not-pierce.gif&w=&h=

Sáček důkladně zavřete.
Zdroj: http://cz.cleanright.eu/index.php?option=com_weblinks&catid=43&Itemid=2350