Waschbär Universal 1,5 L Zobrazit větší

Waschbär Universal 3 L, 84 dávek

Nový produkt

Waschbär Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování barev.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

149 Kč s DPH

Více informací

Waschbär Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování barev.

Teplotní prací rozsah: 20-90 °C

Obsah: 3 L

Počet pracích dávek: 82

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: - 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Waschbär Universal 3 L, 84 dávek

Waschbär Universal 3 L, 84 dávek

Waschbär Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování barev.

14 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: