Waschbär Color 1,5 L, 42 dávek Zobrazit větší

Waschkonig color 3,753 L, 96 dávek

Nový produkt

Waschbär Color je prací gel pro barevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování stálých barev.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

149 Kč s DPH

Více informací

Waschbär Color je prací gel pro barevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování stálých barev.

Teplotní prací rozsah: 20-90 °C

Obsah: 3 L

Počet pracích dávek: 84

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: - 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Waschkonig color 3,753 L, 96 dávek

Waschkonig color 3,753 L, 96 dávek

Waschbär Color je prací gel pro barevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a fleků při zachování stálých barev.

14 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: