Weißer Riese Color 44 praní Zobrazit větší

Weisser Riese Color 16 praní

Nový produkt

Vysoce účinný Weisser Riese gel pro rozzáření barev na vašem oblečení.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

130 Kč s DPH

Více informací

Vysoce účinný Weisser Riese gel pro rozzáření barev na vašem oblečení.

Prostředek na barevné prádlo.

Dokonale čistá a dlouhotrvající svěžest prádla již od 20 °C.

Obsah: 1,116 l

Počet dávek: 16 - změna vyhrazena dle aktuální nabídky výrobce 15/16/17 prani

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nepožívejte.

Složení: pod 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky 5-15%

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Weisser Riese Color 16 praní

Weisser Riese Color 16 praní

Vysoce účinný Weisser Riese gel pro rozzáření barev na vašem oblečení.

14 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: