Můžeme snadno shrnout spoustu textu, dokumentů PDF webových stránek, esejí a dokonce i článků. Přeskakování přes celou řadu dokumentů je náročné a frustrující, protože vyžaduje hodně času, aby se objevily ty věci, o nichž obsah papíru nebo zprávy skutečně jde. Software pro shrnutí textu článků využívá lidský jazyk k rozpoznávání, zkoumání a získávání interpretace ze skupiny přirozených jazyků.

Při vytváření souhrnu se kritický obsah vytáhne ze série dokumentů, poté se analyzuje a vytvoří se na samotný čitelný a organizovaný text. Jedná se o mikroservis, který se hlavně zabývá vytvářením důležitých vět z velkého dokumentu, což je pravděpodobně užitečné pro vytvoření shrnutí.

Ruční sumarizace obrovských textových dokumentů je extrémně stresující a časově náročná, zejména pokud jsou paralegálové, odborníci, podnikatelé, akademičtí vědci a vědci v nedávné době obvykle pověřeni každodenním skenováním velkého počtu dokumentů, které nakonec skončí náročné zejména na čas při hledání nejvhodnějších aspektů z velkého množství souboru.

Ale pomocí generátoru souhrnu je životaschopné získat klíčové fráze a sestavit kompletní souhrny, které vám umožní rychle posoudit, zda informace opravdu stojí za studium.

Souhrny PDF nejsou přínosné pouze pro vědce, odborníky, obchodníky, učence, autory a studenty. Shrnutí musí být vytvořena studenty i autory z velkého množství textových dokumentů, ale přihlášky do programu mohou rychle vygenerovat shrnutí založené převážně na výzkumném článku nebo kapitole v knize s použitím přesné a komplexní metody. Generovaný text bude také autentický k původnímu zdrojovému materiálu.

Existují různé metody abstraktů, které závisí hlavně na autorově disciplíně.

Níže jsou uvedeny pravidelné požadavky na nástroj pro shrnutí článku.

• titulky po celém světě

• souhrnné poznámky pro studenty

• Stručné obrysy ze schůzky

• náhledy filmů

• shrnutí adresáře opera mýdla

• hodnocení knihy, filmového CD a zábavných pořadů

• Suma televizního průvodce

• nekrology pokračovat, biografie a tak dále.

• Obrysy pro děti, jako je Shakespeare.

• Přehledy o předpovědích počasí, zprávy z akciových trhů a zprávy.

• Politici se potýkají s aktuálním problémem

• Zprávy a dokumentace významných událostí

Základní ukázky denních shrnutí, které jsou zásadní pro autory a profesionály, jsou uvedeny nahoře. Aby bylo možné udržet si přehled, je třeba neustálého množství dat z více oborů. Vždy je skličující kontrola prostřednictvím velkého množství dokumentů, aby se zjistilo, že to není důležité, a proto vyhledávací nástroje jako Google, Yahoo a Bing používají generátor shrnutí k vygenerování krátkých výpisů z těchto dokumentů a poskytnutí čtenáři obecný přehled skutečných