Námořní doprava je naprosto nezbytná pro přepravu některého zboží po světě. Pokud by se úplně zastavila, byla by to pro celý svět velká tragédie.

Koronakrize zasáhla téměř všechny odvětví. Zatímco na některé obory to mělo devastující účinek, jiné naopak rozkvetly do nevídaných rozměrů. Především dopravní služby v minulém roce zažívaly doslova žně. To samé se ale nedá říct do lodní přepravě.

Nedostatek zboží?

Lodní přeprava se nejčastěji používá k přepravě zboží mezi státy. Na první pohled by se tedy dalo říct, že i tento obor bude během koronakrize prosperovat. Opak je ale pravdou. A vliv na to má celá řada faktorů. Jedním z nich je například špatná dostupnost zboží.

Koronavirus totiž v plné kráse odhalil, že někteří výrobci nejsou schopní adekvátně navýšit kapacitu v případě zvýšeného zájmu. Když si k tomu připočtete paralyzované trhy a pomalu postupující výrobu, problém je na světě. Lodní mezinárodní přeprava tak sice stále má co převážet, zboží ale často není dostatek. Na horizontu se navíc objevil další problém.

Problém jménem očkování

Ten nese název očkování. Podle dostupných statistik totiž téměř milion námořníků pochází z rozvojových zemí, kam by se vakcíny proti koronaviru mohly dostat až s velkým zpožděním. Některé zdroje uvádí až rok 2024, což je oproti některým zpožděným evropským státům obrovská propast. Problém by pak mohl nastat i v případě, že by se někteří námořníci nechtěli nechat očkovat.

Mezinárodní přeprava zásilek totiž funguje tak, že se na jedné lodi sejdou námořníci i z 30 zemí současně. To je v tuto chvíli problém, který by mohl potenciálně způsobit nekontrolované šíření viru na palubě a zbytečné ekonomické ztráty. Z přístavů by se tak v následujících měsících mohly stát očkovací centra, což by tento problém nadobro vyřešilo. Pracovníci z rozvojových zemí by se dostali k vakcínám dříve a celé odvětví by mohlo nerušeně pokračovat v přepravě nákladu.