Brait Hygiene & Fresh Pine Borovice Zobrazit větší

Brait Hygiene & Fresh Oceanic Oceán

Nový produkt

Brait Hygiene & Fresh Oceanic - Oceán je toaletní závěšsný blok ve tvaru vlnek. Čistí, osvěžuje, velmi účinně brání vodnímu kameni a neutralizuje nepříjemný zápach. Brait je oblíbený pro svou krásnou dlouhotrvající vůní, osvěží vaší toaletu na dlouhou dobu.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

25 Kč s DPH

Více informací

Brait Hygiene & Fresh Oceanic je toaletní závěšsný blok ve tvaru vlnek. Čistí, osvěžuje, velmi účinně brání vodnímu kameni a neutralizuje nepříjemný zápach. Brait je oblíbený pro svou krásnou dlouhotrvající vůní, osvěží vaší toaletu na dlouhou dobu.

WC blok Brait vlnka se vyrábí ve třech provedeních (Pine - Borovice, Fresh Flowers – čerstvé květiny, Oceanic - Vůně moře). Brait Hygiene & Fresh patří mezi velmi oblíbené toaletní WC bloky.

Nebezpečí

H302: Zdraví škodlivý při použití.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít..
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/..
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH 208: Obsahuje 2,6-Octadien-1-ol; 3,7-dimethyl-, (2E)-; Citronellol; Hexyl cinnam-aldehyde;
cis-3,7-dimethyl-2,6-oktadiene-1-ol. Může způsobit alregickou reakci.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Brait Hygiene & Fresh Oceanic Oceán

Brait Hygiene & Fresh Oceanic Oceán

Brait Hygiene & Fresh Oceanic - Oceán je toaletní závěšsný blok ve tvaru vlnek. Čistí, osvěžuje, velmi účinně brání vodnímu kameni a neutralizuje nepříjemný zápach. Brait je oblíbený pro svou krásnou dlouhotrvající vůní, osvěží vaší toaletu na dlouhou dobu.

22 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: