Bref Escapes Rio Carnival Golden Tropics 50

Nový produkt

Novinka v podobě čtyř kuliček s atraktivním designem a 4 funkcemi, které jsou dokonalé hygienická čistota, čistící pěna, ochrana před vodním kamenem a dlohotrvající svěžest citrónů. 

Více informací

Tento produkt již není na skladě

28 Kč s DPH

Více informací

Novinka v podobě čtyř kuliček s atraktivním designem a 4 funkcemi, které jsou dokonalé hygienická čistota, čistící pěna, ochrana před vodním kamenem a dlohotrvající svěžest citrónů.  Bref splňuje všechna kritéria pro moderní WC blok. Košíček je dostatečně dlouhý a pokrývá větší část WC mísy.

50 gramů

Varování

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Bref Escapes Rio Carnival Golden Tropics 50

Bref Escapes Rio Carnival Golden Tropics 50

Novinka v podobě čtyř kuliček s atraktivním designem a 4 funkcemi, které jsou dokonalé hygienická čistota, čistící pěna, ochrana před vodním kamenem a dlohotrvající svěžest citrónů. 

22 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: