Bref Power Aktiv 4 formula Pine - vůně borovice Zobrazit větší

Bref Power Aktiv 4 formula Pine - vůně borovice

Nový produkt

Bref Power Aktiv 4 Formula Pine Freshness WC blok 51 g je tuhý blok určený k zavěšení do toalety.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

29 Kč s DPH

Více informací

Bref Power Aktiv 4 Formula Pine Freshness WC blok 51 g

- dokonalá čistota
- dokonalá ochrana proti vodnímu kameni
- dokonalá svěžest
- dokonalá čistící pěna

Bref Power Aktiv: je složen ze 4 kuliček uložených v průhledném nerozebíratelném košíkukteré jako jeden tým zvládnou více funkcí při každém spláchnutí - hygienickou čistotupříjemnou vůniodstranění usazenin a vytvoření bohaté pěny pro lesk a bělost toalety.

Varování

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Bref Power Aktiv 4 formula Pine - vůně borovice

Bref Power Aktiv 4 formula Pine - vůně borovice

Bref Power Aktiv 4 Formula Pine Freshness WC blok 51 g je tuhý blok určený k zavěšení do toalety.

22 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: