Bref Blue Aktiv Eukalyptus Zobrazit větší

Bref Blue Aktiv Eukalyptus

Nový produkt

Bref Blue Aktiv WC blok 50 g je tuhý blok určený k zavěšení do toalety.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

35 Kč s DPH

Více informací

Bref Blue Aktiv WC blok 50 g

- dokonalá čistota
- dokonalá ochrana proti vodnímu kameni
- dokonalá svěžest
- dokonalá čistící pěna

Moderní WC blok v podobě čtyř kuliček s atraktivním designem a 4 funkcemi. Košíček je dostatečně dlouhý a pokrývá větší část WC mísy.

Dochází k pozvolnému uvolňování.

Bref BlueAktiv: je složen ze 4 kuliček uložených v průhledném nerozebíratelném košíkukteré jako jeden tým zvládnou více funkcí při každém spláchnutí - hygienickou čistotupříjemnou vůniodstranění usazenin a vytvoření bohaté pěny pro lesk a bělost toalety.

Varování

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL. Může vyvolat alergickou reakci

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Bref Blue Aktiv Eukalyptus

Bref Blue Aktiv Eukalyptus

Bref Blue Aktiv WC blok 50 g je tuhý blok určený k zavěšení do toalety.

22 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: