Správná ekologická likvidace je velmi důležitá pro ochranu životního prostředí, pro snížení znečištění, proti odlesňování a šíření nemocí přenášených vzduchem.

Zajištění ekologické likvidace s sebou přináší starosti navíc pro každou právnickou či fyzickou osobu s oprávněním k podnikání. Evidence odpadu, každoroční hlášení o odpadu a jeho následná likvidace je spojena s papírováním, znalostí předpisů a vyhlášek a zodpovědností za správné provedení. Ve zákonech často dochází ke změnám, ani letošní rok není výjimkou. Jak zjistíte, roční hlášení za odpady 2021 by mělo obsahovat dvě změny.

Pozor na změny v zákonech

Letošního ročního hlášení o odpadech se týkají dvě zásadní změny. Váhový limit odpadu pro hlášení se zvyšuje ze 100 kg na 600 kg. Ačkoli se možná ročnímu hlášení vyhnete, nezapomeňte, že evidence o odpadech je ze zákona povinná.

Druhá změna posouvá datum k doložení hlášení o odpadech z 15.2 do 28.2.

Likvidace odpadu a veškerá dokumentace již nemusí být vaší starostí

Samotné slovo „odpad“ může zahrnovat cokoli od nebezpečného odpadu po průmyslový odpad. Pokud však jde o likvidaci, nelze je všechny seskupit, protože s různými druhy odpadu může být nutné nakládat odlišně. Pro někoho bez nezbytných znalostí všech těchto různých způsobů likvidace může být obtížné správně nakládat se svým odpadem.

Další komplikací je „úředničnina“. Neustále měnící se zákony o odpadech nemusí být vaší starostí, Aktuální zákon si můžete pročíst na rocnihlaseni.cz

Přenechte starosti s odpadem odborníkům

Existuje mnoho věcí, které pravidelně likvidujete, o kterých si možná ani neuvědomujete, že jsou klasifikovány jako nebezpečné. Takové položky budou mít přísné pokyny pro likvidaci, které je třeba dodržovat. Najmete-li si společnost se zkušenostmi v oblasti komerčních služeb nakládání s odpady, můžete si být jisti, že přijmou ty nejlepší metody likvidace nebezpečného odpadu, aniž by došlo k jakékoli újmě. Ecoservis.eu je firma, kterou hledáte.